અનુક્રમણિકા

 1. સહસ્ત્રધાર: આરતીબા ગોહિલ ‘શ્રી’
 2. બૂમરેંગ: હરીશ મહુવાકર
 1. લઘુકથા- બંધન: નસીમ મહુવાકર
 1. ક.મા.મુનશીની આત્મકથા- કેટલાક વિલક્ષણ ઉન્મેષો: જગદીશ ગૂર્જર
 2. લોકસાહિત્ય અને લોકસંસ્કૃતિ વિમર્શમાં આપણાં લોકનૃત્યો: જાગૃતિ મહેતા
 3. ‘સમાજનો સેતુ બનતી હું મજાની ખિસકોલી’: ડૉ. અર્ચના પંડ્યા
 4. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વર્ણિત “દૂતધર્મ” અને “દૂત પ્રસંગોની” સમીક્ષા: દેવેન્દ્ર જોષી
 5. गुजरात की स्त्री संतो का राष्ट्र जागरण में योगदान: डॉ. भरत ठाकोर
 6. “રમેશ પારેખનાં બાળકાવ્યોનો કલરવ”: ડૉ. વર્ષા પ્રજાપતિ
 7. નાટ્યપ્રયુક્તિમાં રહેલી નારી મનની અભિવ્યક્તિ: અનિતા પાદરિયા
 8. Darcy’s Body in a Film Adaptation of Pride and Prejudice: Dr. N. K. Patel
 9. Pains of Migration in the Poems of Sujata Bhatt: Dr. Jagdish Joshi & Mahesh Bhatt
 10. આંગળિયાત – વિશે તપાસ : ડો. નરેશ શુક્લ