અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

ગદ્ય

લઘુકથા-ચિંતા : હરીશ મહુવાકર

ભેખડ : કિશનસિંહ પરમાર

લઘુકથા-તૈયારી: નસીમ મહુવાકર

English Door

Nowadays: Tr. : Harish Mahuvakar

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

અને, ગુજરાતી સાહિત્ય - અનુઆધુનિકતા વિશે-2 : અજિત મકવાણા

ગુજરાતી નવલકથામાં ચૌલાદેવીનાં વિવિધ રૂપો: ડૉ. સંજય મકવાણા

ટાવરિંગ પર્સનાલિટી ધરાવતા વૃધ્ધનું ગૌરવંતું જીવંત ચરિત્ર રજૂ કરતી વાર્તા: ‘માજા વેલાનું મૃત્યુ’ (સુન્દરમ્) : ડૉ.નીતિન રાઠોડ

।। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् ।। : हार्दिक जोषी

'दाई’ और ‘छौआ माँ’ दलित कहानी में दलित नारी- एक तुलनात्मक अध्ययन: डॉ. हरेश परमार

નક્ષત્ર વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલ લોકોક્તિઓ અને ભડલી વાક્યો: ડો. દેવેન્દ્ર જોષી

ભાલણનું ‘રામવિવાહ આખ્યાન’: બીના વીર

રઘુવીર ચૌધરીની કલાત્મક વાર્તાઓનું નિદર્શન એટલે અતિથિગૃહ:ડૉ. વર્ષા પ્રજાપતિ

આત્મજ્ઞાનની ખુમારી: પ્રા. બીના પંડ્યા

કારમો છુટકારો: સ્ત્રીના સામાજિક બહિષ્કારની વાર્તા: Alpa Virash

આત્મકથામાં વિશેષ 'મારી હકીકત': સફીકા શેખ

Indiness Depicted in “The Professor”: Madhvi Acharya

હલ્લો, માય હાઇનેસ !- નાટક હોવા, ન હોવાની વાર્તા.: ડૉ. નરેશ શુક્લ